tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kierunki Studiów

Poziom kształcenia Kierunki studiów Usuń Filtry
Psychologia edukacyjna i wychowawcza

REKRUTACJA Psychologia to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dlaczego warto studiować Psychologię? Celem studiów na kierunku psychologia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program studiów dostarcza uporządkowanej wiedzy z zakresu psychologii i jest zgodny z najnowszymi trendami i tendencjami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, uwzględnia współpracę interdyscyplinarną oraz przygotowuje absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w odpowiedzi na różnorodne potrzeby jednostki/ społeczności oraz wyzwania rynku pracy. Czego nauczysz się studiując Psychologię na KANS? Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie w studentach umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. Istotnym elementem w wykonywaniu zawodu psychologa jest kierowanie się wartościami humanistycznymi, stosowanie się do zasad etyki zawodu, poszanowanie dla różnorodności i inności. Stąd kluczowym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? Student nabędzie wiedzę o takich rodzajach psychologii jak psychologia wychowawcza, procesów poznawczych, pracy, organizacji i zarządzania czy międzykulturowa. Treści kształcenia dostarczają studentowi nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne, które pozwolą absolwentowi kierunku efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Absolwent kierunku jest samodzielnym, świadomym siebie i swoich postaw humanistą, otwartym na problemy jednostki, gotowym nieść wsparcie i pomoc, chętnym do ciągłego samorozwoju i doskonalenia nabytych w czasie studiów kompetencji. Jaka praca po Psychologii? Absolwenci kierunku psychologia otrzymają tytuł zawodowy psychologa, który pozwoli na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych etc. Studiując Psychologię możesz wybrać specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza Psychologia w ochronie zdrowia Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii. ZOSTAŃ PSYCHOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Psychologia w ochronie zdrowia

REKRUTACJA Psychologia to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dlaczego warto studiować Psychologię? Celem studiów na kierunku psychologia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program studiów dostarcza uporządkowanej wiedzy z zakresu psychologii i jest zgodny z najnowszymi trendami i tendencjami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, uwzględnia współpracę interdyscyplinarną oraz przygotowuje absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w odpowiedzi na różnorodne potrzeby jednostki/ społeczności oraz wyzwania rynku pracy. Czego nauczysz się studiując Psychologię na KANS? Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie w studentach umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. Istotnym elementem w wykonywaniu zawodu psychologa jest kierowanie się wartościami humanistycznymi, stosowanie się do zasad etyki zawodu, poszanowanie dla różnorodności i inności. Stąd kluczowym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? Student nabędzie wiedzę o takich rodzajach psychologii jak psychologia wychowawcza, procesów poznawczych, pracy, organizacji i zarządzania czy międzykulturowa. Treści kształcenia dostarczają studentowi nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne, które pozwolą absolwentowi kierunku efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Absolwent kierunku jest samodzielnym, świadomym siebie i swoich postaw humanistą, otwartym na problemy jednostki, gotowym nieść wsparcie i pomoc, chętnym do ciągłego samorozwoju i doskonalenia nabytych w czasie studiów kompetencji. Jaka praca po Psychologii? Absolwenci kierunku psychologia otrzymają tytuł zawodowy psychologa, który pozwoli na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych etc. Studiując Psychologię możesz wybrać specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza Psychologia w ochronie zdrowia Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii. ZOSTAŃ PSYCHOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Pielęgniarstwo I i II stopnia

REKRUTACJA KLIKNIJ TUTAJ  Rynek pracy czeka na Ciebie! Rosnący niedobór kadry pielęgniarskiej stanowi duże wyzwanie dla instytucji, w których personel medyczny jest fundamentem funkcjonowania. Z dyplomem KANS staniesz się częścią wykwalifikowanej kadry, świadczącej usługi medyczne na najwyższym poziomie – w regionie wciąż szuka się specjalistów w tej dziedzinie. Magister Pielęgniarstwa Możesz kontynuować naukę w Karkonoskiej i zdobyć tytuł magistra pielęgniarstwa. Ultranowoczesny sprzęt i wykwalifikowana kompetentna kadra dydaktyczna to podstawa jakości wykształcenia. Karkonoska gwarantuje Ci pakiet wiedzy i doświadczenia. Gdzie szukać zatrudnienia? Jako absolwent pielęgniarstwa możesz ubiegać się o pracę w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Nasi absolwenci pracują w szpitalach, przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, jednostkach systemu ratownictwa medycznego czy sanatoriach. Dlaczego warto wybrać Karkonoską Akademię i właśnie tu rozpocząć przygodę z pielęgniarstwem? Zachęca do tego mnogość kół naukowych, dzięki którym możesz rozwijać swoją pasję. Anatomia, biochemia, ratownictwo medyczne – to zajęcia, które mogą zainteresować przyszłych adeptów zawodu. Symulacja warunków szpitalnych – ultranowoczesny sprzęt i praktyka. Karkonoska Akademia dysponuje nowoczesnym zapleczem w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Symulacje warunków szpitalnych pozwolą Ci zdobyć umiejętności praktyczne na fantomach, odzwierciedlających stan pacjentów. Kontrolowane warunki sprawiają, że nauka jest bezpieczna, a zdobywane umiejętności są w 100% praktyczne. Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Dietetyka prenatalna i pediatryczna Fizjoterapia i opieka w geriatrii Postaw na przyszłość – studiuj Pielęgniarstwo w Karkonoskiej! REKRUTACJA

Fizjoterapia

REKRUTACJA Czy wiesz, że wady postawy – według różnych źródeł – dotyczą od 50% do 60% uczniów? To wyłącznie wstęp do długiej listy schorzeń, z jakimi Polacy zgłaszają się do fizjoterapeutów. Wady postawy nie dotyczą wyłącznie dzieci i młodzieży. Wady nabyte w latach szkolnych pogłębiają się i najczęściej wynikają ze złych nawyków, a wraz z rozwojem wymagają fizjoterapii. Dotyczy to również sportowców, osób starszych czy kobiet w ciąży. Gdzie szukać pracy po Fizjoterapii? Fizjoterapia jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, uzdrowiskach, ośrodkach dedykowanych osobom niepełnosprawnym, gabinetach odnowy biologicznej, a także wszelkiego rodzaju uzdrowiskach czy ośrodkach sportowych jak i hotelach i górskich resortach. To jeden z najchętniej wybieranych kierunków ostatnich lat. Specjaliści-fizjoterapeuci od lat zajmują ważne miejsce na rynku pracy w regionie – Kotlina Jeleniogórska ma charakter uzdrowiskowy! Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych: Fizjoterapia i opieka w geriatrii Zarządzanie w turystyce Jaki powinien być przyszły fizjoterapeuta? Spostrzegawczy, wytrwały, aktywny, empatyczny i odpowiedzialny. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ FIZJOTERAPEUTĄ! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej! REKRUTACJA